Kriteria Ini Juga Penting Dalam Memilih Calon Pendamping Hidup

Kriteria Ini Juga Penting Dalam Memilih Calon Pendamping Hidup - Salah satu kriteria dalam memilih calon pendamping hidup adalah Al-Kafa'ah (sekufu), yang dimaksud dengan sekufu atau al-kafa'ah adalah sebanding dalam hal kedudukan, agama, nasab, rumah dan lainnya.

Kriteria Ini Juga Penting Dalam Memilih Calon Pendamping Hidup

Al-Kafa'ah secara syariat menurut mayoritas ulama adalah sebanding dengan agama, nasab (keturunan), kemerdekaan dan pekerjaan. Atau dengan kata lain kesetaraan dalam agama dan sosial.

Allah SWT berfirman: "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)." (QS. An-Nur: 26).

Baca Juga: Satu Hal Ini Penting Dalam Memilih Pendamping Hidup.

Salah satu hikmah dari anjuran ini adalah kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial dapat menjadi faktor kelanggengan dalam rumah tangga.

Hal ini diisyaratkan oleh kisah Zaid Bin Haritsah r.a. seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dinikahkan dengan Zainab Binti Jahsy r.a. Zainab adalah wanita terpandang dan cantik, sedangkan Zaid adalah lelaki biasa yang tidak tampan. Walhasil, pernikahan mereka pun tidak berlangsung lama.

Jika kasus seperti ini terjadi pada sahabat Rasulullah SAW. apalagi terhadap kita?

Labels: ,